Τι εμβόλια πρέπει να κάνει το παιδί μου και πότε

Προστατέψτε το παιδί σας σε κάθε ηλικία

Πατήστε πάνω στην ηλικιακή ομάδα που ανήκει το παιδί σας για να δείτε ποια εμβόλια συστήνονται

Γέννηση
1-2 μηνών
4 μηνών
6 μηνών
12 μηνών
15-18 μηνών
4-6 ετών
11-18 ετών

Ηπατίτιδα Β

Όταν η μητέρα είναι φορέας του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (HbsAg+), πρέπει να γίνεται 1 δόση του μονοδύναμου εμβολίου της ηπατίτιδας Β εντός 12 ωρών από τη γέννηση, καθώς και 0,5ml υπεράνοσης γ-σφαιρίνης έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β.

Φυματίωση

Το εμβόλιο φυματίωσης συστήνεται σε παιδιά πληθυσμιακών ομάδων σε υψηλό κίνδυνο μόλυνσης (π.χ. μετανάστες, αθίγγανοι, κ.α.) ή όταν υπάρχει ιστορικό φυματίωσης στο άμεσο περιβάλλον της οικογένειας.

Ηπατίτιδα Β

2η δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β για παιδιά που εμβολιάστηκαν στη γέννηση
1η δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β για παιδιά που δεν εμβολιάστηκαν στη γέννηση

Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης

1η δόση εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη (DTaP)

Αιμόφιλος ινφλουένζας τύπου Β

1η δόση εμβολίου αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου Β

Πολιομυελίτιδα

1η δόση αδρανοποιημένου εμβολίου πολιομυελίτιδας

Πνευμονιόκοκκος

1η δόση συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Ροταϊός

1η δόση πόσιμου εμβολίου για το ροταϊό

Ηπατίτιδα Β

2η δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β για παιδιά που δεν εμβολιάστηκαν στη γέννηση

Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης

2η δόση εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη (DTaP)

Αιμόφιλος ινφλουένζας τύπου Β

2η δόση εμβολίου αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου Β

Πολιομυελίτιδα

2η δόση αδρανοποιημένου εμβολίου πολιομυελίτιδας

Πνευμονιόκοκκος

2η δόση συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Ροταϊός

2η δόση πόσιμου εμβολίου για το ροταϊό

Ηπατίτιδα Β

3η δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β για παιδιά που δεν εμβολιάστηκαν στη γέννηση (μπορεί να γίνει από 6-18 μηνών)

Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης

3η δόση εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη (DTaP)

Αιμόφιλος ινφλουένζας τύπου Β

3η δόση εμβολίου αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου Β

Πολιομυελίτιδα

3η δόση αδρανοποιημένου εμβολίου πολιομυελίτιδας (μπορεί να γίνει από 6-18 μηνών)

Πνευμονιόκοκκος

3η δόση συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Ροταϊός

3η δόση πόσιμου εμβολίου για το ροταϊό (σε περίπτωση που το μωρό έχει κάνει το 5-δύναμο εμβόλιο)

Γρίπη

1η δόση τριπλού αδρανοποιημένου εμβολίου γρίπης σε παιδιά >6 μηνών που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (συμβουλευτείτε τον παιδίατρο σας για το κατά πόσο το παιδί σας ανήκει σε τέτοια ομάδα)

Αιμόφιλος ινφλουένζας τύπου Β

4η δόση εμβολίου αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου Β

Πνευμονιόκοκκος

4η δόση συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Μηνιγγιτιδόκοκκος

1 δόση συζευγμένου μηνιγγιτιδοκοκκικού μονοδύναμου εμβολίου οροομάδας C

Ιλαρά-Ερυθρά-Παρωτίτιδα

1η δόση εμβολίου ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR)

Ανεμευλογιά

1η δόση εμβολίου ανεμευλογιάς

Ηπατίτιδα Α

1η δόση εμβολίου ηπατίτιδας Α

Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης

4η δόση εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη (DTaP)

Ηπατίτιδα Α

2η δόση εμβολίου ηπατίτιδας Α

Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης

5η δόση εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη (DTaP)

Πολιομυελίτιδα

4η δόση αδρανοποιημένου εμβολίου πολιομυελίτιδας

Ιλαρά-Ερυθρά-Παρωτίτιδα

2η δόση εμβολίου ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR) σε ηλικία 4 ετών

Ανεμευλογιά

2η δόση εμβολίου ανεμευλογιάς σε ηλικία 4 ετών

Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης- Πολιομυελίτιδα

Αναμνηστικός εμβολιασμός έναντι διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη-πολιομυελίτιδας (TdaP-IPV)

Μηνιγγιτιδόκοκκος

Αναμνηστικός εμβολιασμός με 4-δύναμο συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο (MCV4) από την ηλικία των 11 ετών

Ιός Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV)

Εμβολιασμός έναντι του HPV (11-14 ετών: 2 δόσεις ή 15-18 ετών: 3 δόσεις – συμβουλευτείτε τον παιδίατρο σας για το εμβολιαστικό σχήμα)

Γέννηση

Ηπατίτιδα Β

Όταν η μητέρα είναι φορέας του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (HbsAg+), πρέπει να γίνεται 1 δόση του μονοδύναμου εμβολίου της ηπατίτιδας Β εντός 12 ωρών από τη γέννηση, καθώς και 0,5ml υπεράνοσης γ-σφαιρίνης έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β.

Φυματίωση

Το εμβόλιο φυματίωσης συστήνεται σε παιδιά πληθυσμιακών ομάδων σε υψηλό κίνδυνο μόλυνσης (π.χ. μετανάστες, αθίγγανοι, κ.α.) ή όταν υπάρχει ιστορικό φυματίωσης στο άμεσο περιβάλλον της οικογένειας.

1-2 μηνών

Ηπατίτιδα Β

2η δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β για παιδιά που εμβολιάστηκαν στη γέννηση
1η δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β για παιδιά που δεν εμβολιάστηκαν στη γέννηση

Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης

1η δόση εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη (DTaP)

Αιμόφιλος ινφλουένζας τύπου Β

1η δόση εμβολίου αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου Β

Πολιομυελίτιδα

1η δόση αδρανοποιημένου εμβολίου πολιομυελίτιδας

Πνευμονιόκοκκος

1η δόση συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Ροταϊός

1η δόση πόσιμου εμβολίου για το ροταϊό

4 μηνών

Ηπατίτιδα Β

2η δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β για παιδιά που δεν εμβολιάστηκαν στη γέννηση

Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης

2η δόση εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη (DTaP)

Αιμόφιλος ινφλουένζας τύπου Β

2η δόση εμβολίου αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου Β

Πολιομυελίτιδα

2η δόση αδρανοποιημένου εμβολίου πολιομυελίτιδας

Πνευμονιόκοκκος

2η δόση συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Ροταϊός

2η δόση πόσιμου εμβολίου για το ροταϊό

6 μηνών

Ηπατίτιδα Β

3η δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β για παιδιά που δεν εμβολιάστηκαν στη γέννηση (μπορεί να γίνει από 6-18 μηνών)

Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης

3η δόση εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη (DTaP)

Αιμόφιλος ινφλουένζας τύπου Β

3η δόση εμβολίου αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου Β

Πολιομυελίτιδα

3η δόση αδρανοποιημένου εμβολίου πολιομυελίτιδας (μπορεί να γίνει από 6-18 μηνών)

Πνευμονιόκοκκος

3η δόση συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Ροταϊός

3η δόση πόσιμου εμβολίου για το ροταϊό (σε περίπτωση που το μωρό έχει κάνει το 5-δύναμο εμβόλιο)

Γρίπη

1η δόση τριπλού αδρανοποιημένου εμβολίου γρίπης σε παιδιά >6 μηνών που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (συμβουλευτείτε τον παιδίατρο σας για το κατά πόσο το παιδί σας ανήκει σε τέτοια ομάδα)

12 μηνών

Αιμόφιλος ινφλουένζας τύπου Β

4η δόση εμβολίου αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου Β

Πνευμονιόκοκκος

4η δόση συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Μηνιγγιτιδόκοκκος

1 δόση συζευγμένου μηνιγγιτιδοκοκκικού μονοδύναμου εμβολίου οροομάδας C

Ιλαρά-Ερυθρά-Παρωτίτιδα

1η δόση εμβολίου ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR)

Ανεμευλογιά

1η δόση εμβολίου ανεμευλογιάς

Ηπατίτιδα Α

1η δόση εμβολίου ηπατίτιδας Α

15-18 μηνών

Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης

4η δόση εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη (DTaP)

Ηπατίτιδα Α

2η δόση εμβολίου ηπατίτιδας Α

4-6 ετών

Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης

5η δόση εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη (DTaP)

Πολιομυελίτιδα

4η δόση αδρανοποιημένου εμβολίου πολιομυελίτιδας

Ιλαρά-Ερυθρά-Παρωτίτιδα

2η δόση εμβολίου ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR) σε ηλικία 4 ετών

Ανεμευλογιά

2η δόση εμβολίου ανεμευλογιάς σε ηλικία 4 ετών

11-18 ετών

Διφθερίτιδα-Τέτανος-Κοκκύτης- Πολιομυελίτιδα

Αναμνηστικός εμβολιασμός έναντι διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη-πολιομυελίτιδας (TdaP-IPV)

Μηνιγγιτιδόκοκκος

Αναμνηστικός εμβολιασμός με 4-δύναμο συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο (MCV4) από την ηλικία των 11 ετών

Ιός Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV)

Εμβολιασμός έναντι του HPV (11-14 ετών: 2 δόσεις ή 15-18 ετών: 3 δόσεις – συμβουλευτείτε τον παιδίατρο σας για το εμβολιαστικό σχήμα)