Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Σήμερα, μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδία από 15 σοβαρές ασθένειες πριν την ηλικία των 2 ετών με τα διαθέσιμα εμβόλια στη χώρα μας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει έγκαιρη προστασία στα παιδιά, πριν την ηλικία στην οποία μπορεί να εκτεθούν σε σοβαρές λοιμώξεις και νοσήματα.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα συνεδριάζει στην χώρα μας η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, η οποία αποτελείται από καθηγητές παιδιατρικής, λοιμωξιολόγους και επιδημιολόγους, και η οποία ορίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παγκόσμιες συστάσεις και εμβολιαστικές πρακτικές, τις οποίες προσαρμόζει στα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα και έτσι καταλήγει στα εμβόλια που συστήνονται στην χώρα μας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών παρατίθεται στην παρακάτω εικόνα (στις αριστερά σειρές αναγράφονται τα εμβόλια που συστήνονται στην Ελλάδα και στις επάνω στήλες οι κατάλληλες ηλικίες εμβολιασμού).

Vaccines Table

* Τα πολυδύναμα εμβόλια πρέπει να προτιμώνται των ολιγοδυνάμων. Το εμβόλιο κάτω από τη διακεκομμένη γραμμή συνιστάται, αλλά συνταγογραφείται με συμμετοχή.