Συστάσεις Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Στη χώρα μας η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συντάσσει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών με σκοπό την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών αναγκών. Το εν λόγω πρόγραμμα εγκρίνεται ή τροποποιείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεδομένων μεταξύ άλλων και των αντίστοιχων διαθέσιμων οικονομικών πόρων και περιορισμών.

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, χωρίς να παραγνωρίζει το έργο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, έχει προχωρήσει στη δημιουργία πίνακα συστάσεων εμβολιασμών. Οι συστάσεις αυτές που διαφοροποιούνται ελαφρώς από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, έχουν ως στόχο την πλήρη κάλυψη παιδιών και εφήβων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις διεθνείς οδηγίες (Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας, Αμερικάνικης Παιδιατρικής Εταιρείας κ.α.) για την πρόληψη και εξαφάνιση ορισμένων πολύ σοβαρών λοιμωδών μεταδοτικών νοσημάτων.

Vaccines Table

 

  • Τα πολυδύναμα εμβόλια πρέπει να προτιμώνται των ολιγοδύναμων
  • Τα εμβόλια κάτω από τη διακεκομμένη γραμμή είναι συνιστώμενα και όχι εμβόλια ρουτίνας