Ιστορικό – Συμμετέχοντες

Η εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τον εμβολιασμό «Ενημερώσου… είναι μεταδοτικό!» αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας με κύριο στόχο την επίτευξη και διατήρηση υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης στην Ελλάδα, σε απάντηση της ανάγκης των Ελλήνων παιδιάτρων για υποστήριξη στην επικοινωνία τους με τους γονείς σχετικά με τα εμβόλια, και της ανάγκης των γονέων για πιο έγκυρες πηγές πληροφόρησης σχετικά με τα ρίσκα και οφέλη των εμβολίων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη διεξαγωγή δύο ερευνών αγοράς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο 2014, αφενός σε κοινό γονέων προκειμένου να διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους σχετικά με τον παιδικό εμβολιασμό, και αφετέρου σε κοινό παιδιάτρων, προκειμένου να διερευνηθούν ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην επιχειρηματολογία προς τους γονείς για την αναγκαιότητα των εμβολιασμών.

Η επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δυο ερευνών πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εργασίας, η οποία συστάθηκε τον Μάιο 2014 και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και εν γένει της Παιδιατρικής Κοινότητας, του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Γρίπης, του Ινστιτούτου Pasteur, καθώς και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Συμμετέχοντες στην Ομάδα Εργασίας

  • Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής, Πρόεδρος Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας
  • Βασιλική Συριοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής
  • Μαρία Παπαγρηγορίου-Θεοδωρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής
  • Δημήτρης Καφετζής, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής
  • Μαρίζα Τσολιά, Αναπλ. Καθηγήτρια & Διευθύντρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού»
  • Βάνα Παπαευαγγέλου, Διευθύντρια Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
  • Δρ. Α. Μεντής, Ερευνητής Α΄, Ιατρός Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος, Υπεύθυνος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Γρίπης, Ινστιτούτο Pasteur
  • Αθανάσιος Μίχος, Επίκουρος Καθηγητής Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
  • Γαρυφαλλιά Πουλάκου, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ., Δ΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
  • Γρηγόριος Μελάς, Παιδίατρος – Εκπρόσωπος ΕΟΦ

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στις 8 Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο του 52ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, ενώ αποφασίστηκε η δημιουργία μιας σειράς υλικών επικοινωνίας, τα οποία θα απευθύνονται σε κοινό γονέων, αλλά και παιδιάτρων, και τα οποία θα έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τους παιδιάτρους να κάνουν αποτελεσματικές συζητήσεις με γονείς σχετικά με τα εμβόλια, και να αυξήσουν τις διαθέσιμες έγκυρες πηγές πληροφορίας για τους γονείς σχετικά με τα ρίσκα/οφέλη των εμβολίων.

Ο παρόν ιστότοπος φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους γονείς, καθώς περιλαμβάνει χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με τα εμβόλια, τη λειτουργία και ασφάλεια των εμβολίων. Θα προσφέρει επίσης σημαντικές υπηρεσίες και στον παιδίατρο, βοηθώντας τον να βελτιώσει την επικοινωνία του με τους γονείς, σχετικά με το θέμα των εμβολιασμών.


gskH εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τον εμβολιασμό «Ενημερώσου… είναι μεταδοτικό!» είναι μια ευγενική χορηγία της εταιρίας GlaxoSmithKline. Η GlaxoSmithKline δεν συνέβαλε στη διαμόρφωση του περιεχομένου της εκστρατείας και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για αυτό.